Kompetencia Devices and Deployment
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Devices and Deployment


Možnosť, ktorú oceníte
Nie ste pripravení na kompetenciu? Získajte informácie o prostriedkoch a výhodách nového programu Action Pack.
Využite na maximum príležitosť dodávať cloudové alebo lokálne služby a riešenia pre systém Windows 8 a balík Microsoft Office.
Úlohou programu Microsoft Partner Network je pomáhať vám a viac ako 160 miliónom spoločných zákazníkov na celom svete realizovať plný potenciál. Sme presvedčení, že prínos spoločnosti Microsoft zreteľne vidno za úspechom partnerov, ako ste vy.
 • Súbor základných výhod je poskytovaný všetkým partnerom zakaždým, keď sa zaregistrujú alebo keď obnovia svoje členstvo v programe Microsoft Partner Network. Úplný zoznam nájdete na stránke základných výhod a požiadaviek. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam výhod a požiadaviek konkrétne pre túto kompetenciu.
  Výhody Strieborná Zlatá
  Používajte automatické nástroje a súpravy Solution Accelerator, aby ste pomohli zákazníkom prejsť na systém Windows 8
  Použite nástroje pre návratnosť investícií (ROI) do systému Windows na identifikáciu možných výhod nasadenia
  Prehĺbte vzťah so zákazníkmi tak, že sa stanete poskytovateľom služieb plánovania nasadzovania na počítače
  Podporte nasadzovanie systému Windows a softvéru Office a vytvárajte aplikácie systému Windows 8 prostredníctvom programu Windows Accelerate
  Získajte prístup k licenciám na softvér na interné použitie (navyše k licenciám, ktoré dostanete v rámci svojich základných partnerských výhod) na produkty súvisiace s touto kompetenciou
  Získajte stimuly pre predaj a plnenie licencií programu Microsoft Volume Licensing Open
  Požiadavky
  Strieborná Zlatá
  1. 1. Absolvujte kvalifikačnú skúšku alebo certifikáciu
   • Možnosť č. 1
    Dve osoby musia obe absolvovať nasledujúcu skúšku:
    • Skúška 70-681: TS: Windows 7 a Office 2010, nasadzovanie

    Možnosť č. 2
    Dve osoby musia obe absolvovať jednu z nasledujúcich skúšok:
    • Skúška 70-688: Správa a údržba systému Windows 8
    • Skúška 70-689: Inovácia zručností na úroveň MCSA: Windows 8

    Obe osoby musia tiež absolvovať hodnotenie:
    • Technické hodnotenie pre kompetenciu Devices and Deployment

    Vaša organizácia môže dosiahnuť viacero kompetencií. Ak vaši zamestnanci alebo zmluvní partneri absolvujú oprávňujúce skúšky kompetencií na viacero strieborných kompetencií, môžete tieto skúšky započítať k nadobudnutiu viacerých strieborných kompetencií.

    Pomocou možností učenia partnerov spoločnosti Microsoft môžete nájsť podrobné informácie o súvisiacich skúškach, hodnoteniach a pripravenosti.
  2. 2. Absolvujte hodnotenie zamerané na podnikanie
   • Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Hodnotenie špecialistu na predaj pre kompetenciu Devices and Deployment
  3. 3. Absolvujte predpredajné technické hodnotenie
   • Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Hodnotenie predpredajných technických odborníkov pre kompetenciu Devices and Deployment
  4. 4. Dokončite profil svojej organizácie
   • Správca vášho konta v programe Microsoft Partner Network musí poskytnúť relevantné informácie o vašej organizácii.
  5. 5. Poskytnite dôkaz od zákazníkov
   • Vaša organizácia musí mať tri referencie od zákazníkov, ktoré uvádzajú, ako ste im počas predchádzajúcich 12 mesiacov poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách súvisiacich s touto kompetenciou. Po schválení referencie zákazníkom a spoločnosťou Microsoft môže byť referencia použitá na získanie alebo obnovenie kompetencie až na dva roky. Pozrite si ukážku e-mailu s referenciou od zákazníka, ktorý možno použiť ako referenciu od zákazníka pre túto kompetenciu.
  6. 6. Zaplaťte poplatok za strieborné kompetencie
   • Ak chcete dokončiť svoju registráciu v príslušnej kompetencii, musíte zaplatiť poplatok za strieborné kompetencie. Poplatok sa platí jedenkrát ročne bez ohľadu na to, koľko kompetencií vaša organizácia získa. Poplatok sa líši podľa sídla. Podľa adresy URL, na ktorej sa práve nachádzate, by váš poplatok bol [%silverprice%] [%currency%] bez príslušných miestnych daní a poplatkov. Poplatok vám bude predložený aj počas procesu registrácie. Váš skutočný poplatok bude vychádzať z fyzického sídla vašej spoločnosti.
  Požiadavky
  Strieborná Zlatá
  1. 1. Absolvujte kvalifikačné skúšky a hodnotenie
   • Možnosť č. 1
    Štyri osoby musia všetky absolvovať jednu z nasledujúcich certifikácií:
    • MCITP: Správca Enterprise Desktop v systéme Windows 7
    • MCSE: Počítačová infraštruktúra

    Rovnaké štyri osoby musia všetky tiež absolvovať nasledujúcu skúšku:
    • Skúška 70-681: TS: Windows 7 a Office 2010, nasadzovanie

    Možnosť č. 2
    Štyri samostatné osoby musia všetky absolvovať nasledujúcu skúšku a hodnotenie:
    • Skúška 70-415: Implementácia počítačovej infraštruktúry
    • Technické hodnotenie pre kompetenciu Devices and Deployment

    Rovnaké štyri osoby musia tiež absolvovať jednu z nasledujúcich skúšok:
    • Skúška 70-688: Správa a údržba systému Windows 8
    • Skúška 70-689: Inovácia zručností na úroveň MCSA Windows 8

    Vaši zamestnanci a zmluvní partneri môžu absolvovať niekoľko skúšok na zlaté kompetencie. Ak však vaša organizácia zamestnáva niekoho alebo má zmluvu s niekým, kto má viaceré certifikáty, poverenia tejto osoby budú započítané iba do jednej zlatej kompetencie.

    Pomocou možností učenia partnerov spoločnosti Microsoft môžete nájsť podrobné informácie o súvisiacich skúškach, hodnoteniach a pripravenosti.
  2. 2. Absolvujte hodnotenie zamerané na podnikanie
   • Dve osoby musia absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Hodnotenie špecialistu na predaj pre kompetenciu Devices and Deployment
  3. 3. Absolvujte predpredajné technické hodnotenie
   • Jedna samostatná osoba musí absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Hodnotenie predpredajných technických odborníkov pre kompetenciu Devices and Deployment
  4. 4. Dokončite profil svojej organizácie
   • Správca vášho konta v programe Microsoft Partner Network musí poskytnúť relevantné informácie o vašej organizácii.
  5. 5. Poskytnite dôkaz od zákazníkov
   • Vaša organizácia musí mať päť referencií od zákazníkov, ktoré uvádzajú, ako ste im počas predchádzajúcich 12 mesiacov poskytli riešenia založené na produktoch a technológiách súvisiacich s touto kompetenciou. Po schválení referencie zákazníkom a spoločnosťou Microsoft môže byť referencia použitá na získanie alebo obnovenie kompetencie až na dva roky. Pozrite si ukážku e-mailu s referenciou od zákazníka, ktorý možno použiť ako referenciu od zákazníka pre túto kompetenciu.
  6. 6. Zhromažďujte odozvu zákazníkov
  7. 7. Splňte cieľ výnosu
   • Členovia programu Microsoft Partner Network so zlatou kompetenciou musia splniť minimálny cieľ výnosu na základe sídla organizácie a požiadaviek pre túto kompetenciu.

  8. 8. Zaplaťte poplatok za zlaté kompetencie
   • Ak chcete dokončiť svoju registráciu v príslušnej kompetencii, musíte zaplatiť poplatok za zlaté kompetencie. Poplatok sa platí jedenkrát ročne bez ohľadu na to, koľko kompetencií vaša spoločnosť získa. Podľa adresy URL, na ktorej sa práve nachádzate, by váš poplatok bol [%goldprice%] [%currency%] bez príslušných miestnych daní a poplatkov. Poplatok vám bude predložený aj počas procesu registrácie. Váš skutočný poplatok bude vychádzať z fyzického sídla vašej spoločnosti. Ak dosiahnete zlatú kompetenciu po dosiahnutí striebornej kompetencie, zaplatíte iba rozdiel medzi príslušnými dvoma členskými poplatkami. Ak ste však v 90-dňovom období obnovenia, za zlatú kompetenciu je nutné zaplatiť úplný členský poplatok.

Súvisiace produkty

 • Microsoft Desktop Optimization Pack
 • Microsoft Office
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft System Center
 • Windows
 • Windows Intune
 • Windows Phone

Súvisiace kompetencie

 • Identity and Access
 • Management and Virtualization
 • Server Platform