Kompetencia Communications
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Communications


Možnosť, ktorú oceníte
Nie ste pripravení na kompetenciu? Získajte informácie o prostriedkoch a výhodách nového programu Action Pack.

Kompetencia Communications vám pomáha rozširovať ponuku Skype for Business prostredníctvom výhod a prostriedkov, ktoré vám pomôžu odlíšiť sa skúsenosťou.
Aby sme vám pomohli s investíciou do budúcnosti, znížili sme poplatok za túto kompetenciu na [%promosilverprice%] [%currency%] za striebornú a [%promogoldprice%] [%currency%] za zlatú.
 • Súbor základných výhod je poskytovaný všetkým partnerom zakaždým, keď sa zaregistrujú alebo keď obnovia svoje členstvo v programe Microsoft Partner Network. Úplný zoznam nájdete na stránke základných výhod a požiadaviek. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam výhod a požiadaviek konkrétne pre túto kompetenciu.
  Výhody Strieborná Zlatá
  Hospodársky model Microsoft Partner Economic Model vám pomôže odhadnúť zisk a straty nových obchodných príležitostí súvisiacich s:
   • Partnerským obchodným prípadom systémového integrátora pre Microsoft Lync
   • Nástrojom partnerského obchodného prípadu pre Lync
   • Cloudovými riešeniami spoločnosti Microsoft
  Prehĺbte vzťah so zákazníkmi tak, že sa stanete poskytovateľom služieb plánovania nasadzovania produktov Lync a Exchange
  Získajte prístup k licenciám na softvér na interné použitie (navyše k licenciám, ktoré dostanete v rámci svojich základných partnerských výhod) na produkty súvisiace s touto kompetenciou
  Získajte zľavu na podnikové modelovanie od spoločnosti Tellus International (iba zameranie na aplikácie) 20% zľava 30% zľava
  Požiadavky
  Strieborná Zlatá
  1. Môžete si vybrať zameranie kompetencie na základe cieľa podnikania vašej organizácie: Služby, nezávislý dodávateľ softvéru alebo nezávislý dodávateľ hardvéru.

   Vaša organizácia môže dosiahnuť viacero kompetencií. Ak vaši zamestnanci alebo zmluvní partneri absolvujú oprávňujúce skúšky kompetencií na viacero strieborných kompetencií, môžete tieto skúšky započítať k nadobudnutiu viacerých strieborných kompetencií.

   1. Absolvujte technické hodnotenia, skúšky  a certifikácie
   • Dve osoby musia obe zložiť jednu z nasledujúcich možností zamerania na služby:

    Možnosť č. 1:
    • Skúška 70-336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
    • Skúška 70-337: Enterprise Voice and Online Services with Lync Server 2013

    Možnosť č. 2:
    • MCSE: Communications
    • ALEBO
    • MCSM (MCM): Lync

    Jedna osoba musí absolvovať jednu z nasledujúcich možností zamerania nezávislý dodávateľ softvéru:

    Možnosť č. 1:
    • Skúška 70-336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
    • Skúška 70-337: Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 2013

    Možnosť č. 2:
    • MCSE: Communication

     ALEBO
    • MCSM (MCM): Lync

   Okrem vyššie uvedených možností zamerania:
    • Vaša organizácia musí mať jednu aplikáciu, ktorá vyhovela jednému z nasledujúcich testov aplikácií:
    • Test kompetencie pre server Lync Server 2013
    • Test kompetencie pre službu Lync Online v.2

   Jedna osoba musí absolvovať jednu z nasledujúcich možností zamerania nezávislý dodávateľ hardvéru:

   Možnosť č. 1:
   • Skúška 70-336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
   • Skúška 70-337: Enterprise Voice & Online Services with Lync Server 2013

   Možnosť č. 2:
   • MCSE: Communication

    ALEBO
   • MCSM (MCM): Lync
   • A pre obe možnosti: Vaša organizácia musí mať jedno oprávnené riešenie schválené prostredníctvom programu Unified Communications Open Interoperability Program pre Lync Server (ktoré zahŕňa zariadenia, video, sieťovú infraštruktúru, vyrovnávanie zaťaženia alebo komunikačné služby a infraštruktúru).
   • 2. Absolvujte hodnotenia zamerané na podnikanie
    • Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce skúšky:
     • Hodnotenie predaja komunikácií

     Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce skúšky:
     • Predpredajné technické hodnotenie komunikácií

     Pomocou Microsoft partner learning path môžete nájsť podrobné informácie o súvisiacich skúškach, hodnoteniach a pripravenosti.
   • 3. Dokončite profil svojej organizácie
    • Správca vášho konta v programe Microsoft Partner Network musí poskytnúť relevantné informácie o vašej organizácii.
   • 4. Poskytnite dôkaz od zákazníkov
    • Pre zameranie na systémovú integráciu musí vaša organizácia predložiť tri referencie od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré uvádzajú riešenia založené na produktoch Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Pre zameranie na aplikácie musí vaša organizácia predložiť tri referencie od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov súvisiace s aplikáciou vašej organizácie založenou na produktoch Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Po schválení referencie zákazníkom a spoločnosťou Microsoft môže byť referencia použitá na získanie alebo obnovenie kompetencie až na dva roky. Pozrite si ukážku e-mailu od zákazníka, ktorý možno použiť ako referenciu od zákazníka pre túto kompetenciu. (Poznámka: Pre zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru sa nepožaduje dôkaz od zákazníkov.)
   • 5. Zaplaťte poplatok za strieborné kompetencie
    • Ak chcete dokončiť svoju registráciu v príslušnej kompetencii, musíte zaplatiť poplatok za strieborné kompetencie. Poplatok sa platí jedenkrát ročne bez ohľadu na to, koľko kompetencií vaša organizácia získa. Poplatok sa líši podľa sídla. Podľa adresy URL, na ktorej sa práve nachádzate, by váš poplatok bol [%silverprice%] [%currency%] bez príslušných miestnych daní a poplatkov. Poplatok vám bude predložený aj počas procesu registrácie. Váš skutočný poplatok bude vychádzať z fyzického sídla vašej spoločnosti.
   Požiadavky
   Strieborná Zlatá
   1. Môžete si vybrať štandardné zameranie kompetencie na základe cieľa podnikania vašej organizácie: služby, nezávislý dodávateľ softvéru alebo nezávislý dodávateľ hardvéru.


    Vaša organizácia môže dosiahnuť viacero kompetencií. Ak vaši zamestnanci alebo zmluvní partneri absolvujú oprávňujúce skúšky kompetencií na viacero strieborných kompetencií, môžete tieto skúšky započítať k nadobudnutiu viacerých strieborných kompetencií.

   2. 1. Absolvujte technické hodnotenia, skúšky a certifikácie
    • Štyri samostatné osoby musia absolvovať jednu z nasledujúcich možností zamerania na služby:

     Možnosť č. 1:
     • Skúška 70-336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
     • Skúška 70-337: Enterprise Voice and Online Services with Lync Server 2013

     Možnosť č. 2:
     • MCSE: Communication
     • ALEBO
     • MCSM (MCM): Lync

     Okrem vyššie uvedených možností zamerania na služby:
     • Jedna zo štyroch osôb musí absolvovať nasledujúcu skúšku:
     • Skúška 74-338: Lync 2013 Depth Support Engineer

      A
     • Jedna zo štyroch osôb musí absolvovať nasledujúcu skúšku:
     • Skúška 74-335: Lync Network Readiness Assessment


     Dve osoby musia obe absolvovať jednu z nasledujúcich skúšok zamerania nezávislý dodávateľ softvéru:

     Možnosť č. 1:
     • 70-336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
     • Skúška 70-337: Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 2013

     Možnosť č. 2:
     • MCSE: Communication

      ALEBO
     • MCSM (MCM): Lync

     Okrem vyššie uvedených možností zamerania:
      Vaša spoločnosť musí tiež mať jednu aplikáciu, ktorá vyhovela jednému z nasledujúcich testov aplikácií:
      • Test kompetencie pre server Lync Server 2013
      • Test kompetencie pre službu Lync Online v.2

     Dve osoby musia obe absolvovať nasledujúce skúšky zamerania nezávislý dodávateľ hardvéru:

     Možnosť č. 1:
     • Skúška 70-336: Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013
     • Skúška 70-337: Enterprise Voice and Online Services with Lync Server 2013

     Možnosť č. 2:
     • MCSE: Communication

      ALEBO
     • MCSM (MCM): Lync

     Okrem vyššie uvedených možností:
     • Vaša organizácia musí mať jedno oprávnené riešenie schválené prostredníctvom programu Unified Communications Open Interoperability Program pre Lync Server (ktoré zahŕňa zariadenia, video, sieťovú infraštruktúru, vyrovnávanie zaťaženia alebo komunikačné služby a infraštruktúru).
   3. 2. Absolvujte hodnotenia zamerané na podnikanie
    • Zameranie na služby
     Dve osoby musia obe absolvovať nasledujúce hodnotenie:
     • Hodnotenie predaja komunikácií

     Jedna samostatná osoba musí absolvovať nasledujúce hodnotenie:
     • Predpredajné technické hodnotenie komunikácií

     Pomocou Microsoft partner learning path môžete nájsť podrobné informácie o súvisiacich skúškach a pripravenosti.
   4. 3. Dokončite profil svojej organizácie
    • Správca vášho konta v programe Microsoft Partner Network musí poskytnúť relevantné informácie o vašej organizácii.
   5. 4. Poskytnite dôkaz od zákazníkov
    • Pre zameranie na systémovú integráciu musí vaša organizácia predložiť päť referencií od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré uvádzajú riešenie produktov Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Pre zameranie na aplikácie musí vaša organizácia predložiť päť referencií od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov súvisiacich s aplikáciou vašej organizácie založenou na produktoch Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Po schválení referencie zákazníkom a spoločnosťou Microsoft môže byť referencia použitá na získanie alebo obnovenie kompetencie až na dva roky. Pozrite si ukážku e-mailu s referenciou od zákazníka, ktorý možno použiť ako referenciu od zákazníka pre túto kompetenciu. (Poznámka: Pre zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru sa nepožaduje dôkaz od zákazníkov.)
   6. 5. Zhromažďujte odozvu zákazníkov
    • Vaša organizácia musí používať prieskum index spokojnosti zákazníkov (CSAT) na meranie výkonnosti a zlepšovanie spokojnosti zákazníkov. (Poznámka: Pre zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru sa nepožaduje odozva od zákazníkov.)
   7. 6. Poplatok za zlatú kompetenciu
    • Ak chcete dokončiť svoju registráciu v príslušnej kompetencii, musíte zaplatiť poplatok za zlaté kompetencie. Poplatok sa platí jedenkrát ročne bez ohľadu na to, koľko kompetencií vaša spoločnosť získa. Podľa adresy URL, na ktorej sa práve nachádzate, by váš poplatok bol
     [%goldprice%] [%currency%] bez príslušných miestnych daní a poplatkov. Poplatok vám bude predložený aj počas procesu registrácie. Váš skutočný poplatok bude vychádzať z fyzického sídla vašej spoločnosti.
    • Ak partner dosiahne zlatú kompetenciu po dosiahnutí striebornej kompetencie, môže v daný rok prejsť na zlatú kompetenciu bez dodatočných nákladov (ak sa však partner nachádza v 90-dňovom období obnovenia, za zlatú kompetenciu musí zaplatiť úplný členský poplatok).

  Súvisiace produkty

  • Microsoft Lync Online
  • Microsoft Lync Server