Kompetencia Communications
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Communications


Možnosť, ktorú oceníte
Nie ste pripravení na kompetenciu? Získajte informácie o prostriedkoch a výhodách nového programu Action Pack.
Kompetencia Communications vám môže pomôcť vybudovať podnikanie pre Microsoft Lync s výhodami a prostriedkami, ktoré vám pomôžu odlíšiť vaše skúsenosti.
​​
Úlohou programu Microsoft Partner Network je pomáhať vám a viac ako 160 miliónom spoločných zákazníkov na celom svete realizovať plný potenciál. Sme presvedčení, že prínos spoločnosti Microsoft zreteľne vidno za úspechom partnerov, ako ste vy.
 • Súbor základných výhod je poskytovaný všetkým partnerom zakaždým, keď sa zaregistrujú alebo keď obnovia svoje členstvo v programe Microsoft Partner Network. Úplný zoznam nájdete na stránke základných výhod a požiadaviek. V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam výhod a požiadaviek konkrétne pre túto kompetenciu.
  Výhody Strieborná Zlatá
  Hospodársky model Microsoft Partner Economic Model vám pomôže odhadnúť zisk a straty nových obchodných príležitostí súvisiacich s:
   • Partnerským obchodným prípadom systémového integrátora pre Microsoft Lync
   • Nástrojom partnerského obchodného prípadu pre Lync
   • Cloudovými riešeniami spoločnosti Microsoft
  Prehĺbte vzťah so zákazníkmi tak, že sa stanete poskytovateľom služieb plánovania nasadzovania produktov Lync a Exchange
  Získajte stimuly na pomoc s predajom riešení Lync v podobe stimulov riešení Lync
  Získajte prístup k licenciám na softvér na interné použitie (navyše k licenciám, ktoré dostanete v rámci svojich základných partnerských výhod) na produkty súvisiace s touto kompetenciou.
  Získajte zľavu na podnikové modelovanie od spoločnosti Tellus International (iba zameranie na aplikácie) 20 % zľava 30 % zľava
  Požiadavky
  Strieborná Zlatá
  1. Môžete si vybrať zameranie kompetencie na základe cieľa podnikania vašej organizácie: systémová integrácia, vývojár aplikácií alebo nezávislý dodávateľ hardvéru.

   Vaša organizácia môže dosiahnuť viacero kompetencií. Ak vaši zamestnanci alebo zmluvní partneri absolvujú oprávňujúce skúšky kompetencií na viacero strieborných kompetencií, môžete tieto skúšky započítať k nadobudnutiu viacerých strieborných kompetencií.
  2. Zameranie na systémovú integráciu
   1. Absolvujte kvalifikačnú skúšku alebo certifikáciu
   • Dve osoby musia obe absolvovať nasledujúce skúšky:
    • 70-336: Základné riešenia servera Microsoft Lync Server 2013
    • 70-337: Enterprise Voice a služby online so serverom Lync Server 2013

    ALEBO mať jednu z nasledujúcich certifikácií:
    • MCSE: Communications
    • MCSM: Communications
  3. 2. Hodnotenie zamerané na podnikanie
   • Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Hodnotenie predaja komunikácií

    Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Predpredajné technické hodnotenie komunikácií

    Pomocou možností učenia partnerov spoločnosti Microsoft môžete nájsť podrobné informácie o súvisiacich skúškach, hodnoteniach a pripravenosti.
  4. Zameranie na aplikácie
   1. Absolvujte kvalifikačnú skúšku alebo certifikáciu a otestujte svoju aplikáciu
   • Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce skúšky:
    • 70-336: Základné riešenia servera Lync Server 2013
    • 70-337: Enterprise Voice a služby online so serverom Lync Server 2013

    ALEBO mať jednu z nasledujúcich certifikácií:
    • MCSE: Komunikácia
    • MCSM: Komunikácia

    Vaša organizácia musí mať jednu aplikáciu, ktorá vyhovela jednému z nasledujúcich testov aplikácií:
    • Test kompetencie pre server Lync Server 2013
    • Test kompetencie pre službu Microsoft Lync Online v.2

    Oprávňujúce zlaté testy aplikácií sú tiež platné na získanie kompetencie Silver Application Development.
    Medzi oprávňujúce aplikácie patria vyvinuté a predávané balíky softvérových riešení na základe technológií spoločnosti Microsoft. Aplikácie vytvorené na zákazku, ktoré nie sú určené na predaj, nie sú oprávnené.
  5. 2. Hodnotenie zamerané na podnikanie
  6. Zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru
   1. Absolvujte kvalifikačnú skúšku alebo certifikáciu a získajte oprávnenie pre svoje riešenie
   • Jedna osoba musí absolvovať nasledujúce skúšky:
    • Skúška 70-336: Základné riešenia servera Lync Server 2013
    • Skúška 70-337: Enterprise Voice a služby online so serverom Lync Server 2013

    ALEBO mať jednu z nasledujúcich certifikácií:
    • MCSE: Komunikácia
    • MCSM: Komunikácia

    Vaša organizácia musí mať jedno oprávnené riešenie schválené prostredníctvom programu Unified Communications Open Interoperability Program pre Lync Server (ktoré zahŕňa zariadenia, video, sieťovú infraštruktúru, vyrovnávanie zaťaženia alebo komunikačné služby a infraštruktúru).
  7. 2. Hodnotenie zamerané na podnikanie
  8. 3. Dokončite profil svojej organizácie
   • Správca vášho konta v programe Microsoft Partner Network musí poskytnúť relevantné informácie o vašej organizácii.
  9. 4. Poskytnite dôkaz od zákazníkov
   • Pre zameranie na systémovú integráciu musí vaša organizácia predložiť tri referencie od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré uvádzajú riešenia založené na produktoch Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Pre zameranie na aplikácie musí vaša organizácia predložiť tri referencie od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov súvisiace s aplikáciou vašej organizácie založenou na produktoch Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Po schválení referencie zákazníkom a spoločnosťou Microsoft môže byť referencia použitá na získanie alebo obnovenie kompetencie až na dva roky. Pozrite si ukážku e-mailu od zákazníka, ktorý možno použiť ako referenciu od zákazníka pre túto kompetenciu. (Poznámka: Pre zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru sa nepožaduje dôkaz od zákazníkov.)
  10. 5. Zaplaťte poplatok za strieborné kompetencie
   • Ak chcete dokončiť svoju registráciu v príslušnej kompetencii, musíte zaplatiť poplatok za strieborné kompetencie. Poplatok sa platí jedenkrát ročne bez ohľadu na to, koľko kompetencií vaša organizácia získa. Poplatok sa líši podľa sídla. Podľa adresy URL, na ktorej sa práve nachádzate, by váš poplatok bol [%silverprice%] [%currency%] bez príslušných miestnych daní a poplatkov. Poplatok vám bude predložený aj počas procesu registrácie. Váš skutočný poplatok bude vychádzať z fyzického sídla vašej spoločnosti.
  Požiadavky
  Strieborná Zlatá
  1. Môžete si vybrať štandardné zameranie kompetencie na základe cieľa podnikania vašej organizácie: systémová integrácia, vývojár aplikácií alebo nezávislý dodávateľ hardvéru.

   Vaša organizácia môže dosiahnuť viacero kompetencií. Ak vaši zamestnanci alebo zmluvní partneri absolvujú oprávňujúce skúšky kompetencií na viacero strieborných kompetencií, môžete tieto skúšky započítať k nadobudnutiu viacerých strieborných kompetencií.
  2. Zameranie na systémovú integráciu
   1. Absolvujte kvalifikačnú skúšku alebo certifikáciu
   • Štyri samostatné osoby musia všetky absolvovať nasledujúce skúšky:
    • Skúška 70-336: Základné riešenia servera Microsoft Lync Server 2013
    • Skúška 70-337: Enterprise Voice a služby online so serverom Lync Server 2013

    ALEBO mať jednu z nasledujúcich certifikácií:
    • MCSE: Komunikácia
    • MCSM: Komunikácia
  3. 2. Hodnotenie zamerané na podnikanie
   • Dve osoby musia obe absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Hodnotenie predaja komunikácií

    Jedna samostatná osoba musí absolvovať nasledujúce hodnotenie:
    • Predpredajné technické hodnotenie komunikácií

    Pomocou možností učenia partnerov spoločnosti Microsoft môžete nájsť podrobné informácie o súvisiacich skúškach a pripravenosti.
  4. Zameranie na aplikácie
   1. Absolvujte kvalifikačnú skúšku alebo certifikáciu a otestujte svoju aplikáciu
   • Dve osoby musia obe absolvovať nasledujúce skúšky:
    • Skúška 70-336: Základné riešenia servera Lync Server 2013
    • Skúška 70-337: Enterprise Voice a služby online so serverom Lync Server 2013

    ALEBO mať jednu z nasledujúcich certifikácií:
    • MCSE: Komunikácia
    • MCSM: Komunikácia

    Vaša spoločnosť musí mať jednu aplikáciu, ktorá vyhovela jednému z nasledujúcich testov aplikácií:
    • Test kompetencie pre server Lync Server 2013
    • Test kompetencie pre službu Microsoft Lync Online v.2

    Medzi oprávňujúce aplikácie patria vyvinuté a predávané balíky softvérových riešení na základe technológií spoločnosti Microsoft. Aplikácie vytvorené na zákazku, ktoré nie sú určené na predaj, nie sú oprávnené.
  5. 2. Hodnotenie zamerané na podnikanie
  6. Zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru
   1. Absolvujte kvalifikačnú skúšku alebo certifikáciu a získajte oprávnenie pre svoje riešenie
   • Dve osoby musia obe absolvovať nasledujúce skúšky:
    • Skúška 70-336: Základné riešenia servera Lync Server 2013
    • Skúška 70-337: Enterprise Voice a služby online so serverom Lync Server 2013

    ALEBO mať jednu z nasledujúcich certifikácií:
    • MCSE: Komunikácia
    • MCSM: Komunikácia

    Vaša organizácia musí mať jedno oprávnené riešenie schválené prostredníctvom programu Unified Communications Open Interoperability Program pre Lync Server (ktoré zahŕňa zariadenia, video, sieťovú infraštruktúru, vyrovnávanie zaťaženia alebo komunikačné služby a infraštruktúru).
  7. 2. Hodnotenie zamerané na podnikanie
  8. Pre všetky zamerania
   3. Dokončite profil svojej organizácie
   • Správca vášho konta v programe Microsoft Partner Network musí poskytnúť relevantné informácie o vašej organizácii.
  9. 4. Poskytnite dôkaz od zákazníkov
   • Pre zameranie na systémovú integráciu musí vaša organizácia predložiť päť referencií od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov, ktoré uvádzajú riešenie produktov Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Pre zameranie na aplikácie musí vaša organizácia predložiť päť referencií od zákazníkov z predchádzajúcich 12 mesiacov súvisiacich s aplikáciou vašej organizácie založenou na produktoch Lync Server 2010, Lync Server 2013 alebo Lync Online. Po schválení referencie zákazníkom a spoločnosťou Microsoft môže byť referencia použitá na získanie alebo obnovenie kompetencie až na dva roky. Pozrite si ukážku e-mailu s referenciou od zákazníka, ktorý možno použiť ako referenciu od zákazníka pre túto kompetenciu. (Poznámka: Pre zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru sa nepožaduje dôkaz od zákazníkov.)
  10. 5. Zhromažďujte odozvu zákazníkov
   • Vaša organizácia musí používať prieskum index spokojnosti zákazníkov (CSAT) na meranie výkonnosti a zlepšovanie spokojnosti zákazníkov. (Poznámka: Pre zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru sa nepožaduje odozva od zákazníkov.)
  11. 6. Splňte cieľ výnosu
   • Pre zameranie na systémovú integráciu a zameranie na aplikácie musíte splniť minimálny cieľ výnosu na základe sídla organizácie a požiadaviek pre túto kompetenciu. (Poznámka: Pre zameranie nezávislý dodávateľ hardvéru nie je určený cieľ výnosu.)
  12. 7. Zaplaťte poplatok za zlaté kompetencie
   • Ak chcete dokončiť svoju registráciu v príslušnej kompetencii, musíte zaplatiť poplatok za zlaté kompetencie. Poplatok sa platí jedenkrát ročne bez ohľadu na to, koľko kompetencií vaša spoločnosť získa. Podľa adresy URL, na ktorej sa práve nachádzate, by váš poplatok bol
    [%goldprice%] [%currency%] bez príslušných miestnych daní a poplatkov. Poplatok vám bude predložený aj počas procesu registrácie. Váš skutočný poplatok bude vychádzať z fyzického sídla vašej spoločnosti. Ak dosiahnete zlatú kompetenciu po dosiahnutí striebornej kompetencie, zaplatíte iba rozdiel medzi príslušnými dvoma členskými poplatkami. Ak ste však v 90-dňovom období obnovenia, za zlatú kompetenciu je nutné zaplatiť úplný členský poplatok.

Súvisiace produkty

 • Microsoft Lync Online
 • Microsoft Lync Server

Súvisiace kompetencie

 • Collaboration and Content
 • Messaging
 • Project and Portfolio Management