Microsoft Partner Brief
By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content and ads.

Microsoft Partner Brief

Microsoft Partner Network Brief

Den andre onsdagen i hver måned fra kl 09:00 – 10:00 arrangerer vi Microsoft Partner Network Brief ved hjelp av Microsoft Lync Online Meeting.

Vi tar opp aktuelle temaer for våre norske partnere, både når det gjelder produkter, løsninger, kampanjer og medlemsskapet i Microsoft Partner Network.
Det vil naturligvis også være anledning til å stille spørsmål.
Partner brief

Neste Microsoft Partner brief er 9. mars kl. 09.00-09.45.

I denne månedens Microsoft Partner brief skal vi se på det nye verktøyet hvor du får oversikt over de nye Office 365 og CRM Online insentivene. Ønsker du mer informasjon om insentivene finner du opptak av forrige Microsoft Partner brief her. I tillegg gir vi en oppdatering på partner nyheter. Velkommen.