Microsoft Partner Brief
By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content and ads.

Microsoft Partner Brief

Microsoft Partner Network Brief

Den andre onsdagen i hver måned fra kl 09:00 – 10:00 arrangerer vi Microsoft Partner Network Brief ved hjelp av Microsoft Lync Online Meeting.

Vi tar opp aktuelle temaer for våre norske partnere, både når det gjelder produkter, løsninger, kampanjer og medlemsskapet i Microsoft Partner Network.
Det vil naturligvis også være anledning til å stille spørsmål.
Partner brief

Neste MPN partner brief er 8.april kl. 09.00-10.00

Partner Membership Center har fått nytt utseende. På denne MPN partner brief vil vi gå igjennom endringene og se på hvordan å administrere partnermedlemskapet. Vi vil også benytte anledningen til å presentere noen av de mange fordelene som partnere har tilgang til via Microsoft Partner Network. Vi setter også av tid til en spørrerunde.

Agenda for webinaret:

  • Hvordan administrere partnermedlemskapet
  • Gjennomgang av menyene
  • Fordeler i partnerprogrammet
  • Spørsmål


Velkommen.