Microsoft Partner Brief
By using this site you agree to the use of cookies for analytics, personalized content and ads.

Microsoft Partner Brief

Microsoft Partner Network Brief

Den andre onsdagen i hver måned fra kl 09:00 – 10:00 arrangerer vi Microsoft Partner Network Brief ved hjelp av Microsoft Lync Online Meeting.

Vi tar opp aktuelle temaer for våre norske partnere, både når det gjelder produkter, løsninger, kampanjer og medlemsskapet i Microsoft Partner Network.
Det vil naturligvis også være anledning til å stille spørsmål.
Partner brief

Neste MPN partner brief er 13. mai kl. 09.00-10.00

09:00-09:30: Q&A om partnerprogrammet med Cathrine Golf, MPN Program Manager og konsulent fra Partner Service. Delta på denne Q&A og spør om alt rundt administrering av MPN (partner) programmet, fordeler eller partnerportalen.

09:30-09:45: Har du oppnådd en Cloud Silver competency? I denne delen går vi igjennom kravene som må tilfredsstilles før 30. september 2015.

09:45-10:00: Det nærmer seg Worldwide Partner Conference og vi går igjennom agendaen for konferansen.


Vel møtt