Předplatná MSDN
Používáním tohoto webu souhlasíte s použiváním cookies pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy.

Předplatná MSDN

Úplná nabídka pro vývojáře

 Získejte nástroje, platformy a služby potřebné k úspěšnému vývoji a testování aplikací.

Co získáte

Výhody předplatných MSDN se liší podle konkrétního typu členství. Shrnuje je následující tabulka.

Typ členství
Komunita Předplatné Microsoft Action Pack1 Stříbrná kompetence Zlatá kompetence
Nevztahuje se 3 licence na Visual Studio Professional 5 předplatných Microsoft Visual Studio Premium with MSDN 10 předplatných Microsoft Visual Studio Premium with MSDN

Poznámka: Sada Visual Studio Professional a předplatná Visual Studio with MSDN jsou licencovány na úrovni uživatele. Podrobnosti naleznete na stránce Licencování MSDN.

Další předplatná pro vybrané kompetence

Počet licencí MSDN podle kompetence
Kompetence Počet licencí pro stříbrnou kompetenci Počet licencí pro zlatou kompetenci
Application Development 5 předplatných Microsoft Visual Studio Premium with MSDN 25 předplatných Microsoft Visual Studio Premium with MSDN
Application Lifecycle Management 1 předplatné Microsoft Visual Studio Premium with MSDN 5 předplatných Microsoft Visual Studio Premium with MSDN

Jak se předplatná MSDN pro partnery liší od placených předplatných

Srovnání předplatných
Zakoupená předplatná MSDN Předplatná MSDN nabízená v programu Partner Network
Interní nebo externí vývoj a testování Pouze interní vývoj a testování, žádné projekty pro externí zákazníky ani jiné aktivity přímo generující příjmy

Incidenty technické podpory MSDN

Žádné incidenty technické podpory MSDN. V rámci základních výhod programu Microsoft Partner Network je nicméně poskytována obecná technická podpora.
Přednostní podpora ve fórech MSDN Bez přednostní podpory ve fórech MSDN. V rámci základních výhod programu Microsoft Partner Network je nicméně poskytována obecná technická podpora.
Výhody pro Windows Store a Windows Phone Store (podle úrovně předplatného) Bez předplatného MSDN není k dispozici účet pro Windows Store ani Windows Phone Store.
Licenční podmínky: Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) k předplatnému MSDN pro produkty zakoupené v maloobchodě nebo práva na používání produktů zakoupených v rámci multilicenčního programu společnosti Microsoft Licenční podmínky: Smlouva EULA k předplatným MSDN, jež nejsou určena k dalšímu prodeji a veškeré další smluvní podmínky vyplývající z účasti v programu Microsoft Partner Network

Omezení výhod

Počet předplatných MSDN, jež může partnerská organizace získat, je omezen, a to bez ohledu na základní výhody nebo počet dosažených kompetencí. Stanovené limity se uplatňují na úrovni jednotlivých zemí i celosvětově.

Limity pro předplatná MSDN
Úroveň předplatného MSDN Maximální počet předplatných pro partnery se stříbrnou kompetencí Maximální počet předplatných pro partnery se zlatou kompetencí
Microsoft Visual Studio Premium with MSDN 25 předplatných v jedné zemi, 75 celosvětově 50 předplatných v jedné zemi, 150 celosvětově
Microsoft Visual Studio Ultimate with MSDN* 5 předplatných v jedné zemi, 15 celosvětově 25 předplatných v jedné zemi, 75 celosvětově

*K dispozici pouze s kompetencí Application Lifecycle Management

Postup přiřazení předplatných MSDN

Správce partnerského programu přiřazuje předplatná MSDN zaměstnancům prostřednictvím webu Partner Membership Center: Pokud jste správcem programu a potřebujete s postupem přiřazení předplatných MSDN uživatelům pomoci, nahlédněte do Příručky pro správce programu.

Software mohou používat pouze zaměstnanci, kteří mají aktivováno předplatné MSDN. Není možné přiřadit více předplatných, než organizace získala v rámci výhod programu Microsoft Partner Network.

Postup aktivace předplatného MSDN

Při aktivaci předplatného MSDN postupujte takto:

  1. Přesvědčte se, že vám bylo přiřazeno předplatné. Zjistíte to na kartě MSDN Subscriptions (Předplatná MSDN) na domovské stránce svého účtu na webu Partner Membership Center. Zkontrolujte, zda je správě zapsáno vaše jméno i příjmení a e-mailová adresa. Je třeba je zadat stejně jako ve vašem uživatelském profilu. Poznamenejte si také údaj Technical ID uvedený vedle vašeho jména.
  2. Přejděte na stránku Aktivovat předplatné a zadejte své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a ID předplatitele MSDN (použijte identifikátor Technical ID ze svého profilu). Jestliže se zobrazí chyba, je to možná proto, že předplatné bylo přiřazeno nedávno a aktivace zatím není připravena. V takovém případě se na stránku vraťte následující den. V opačném případě zkontrolujte, zda vaše jméno, e-mailová adresa a ID předplatitele odpovídají údajům ve vašem profilu. Pokud se chyba bude zobrazovat i nadále, obraťte se na tým podpory programu Microsoft Partner Network.

Poznámka: Software jsou oprávněni používat pouze členové s aktivním předplatným. Jestliže používáte edice sady Visual Studio 2013 (Professional, Premium, Ultimate), je nutné, abyste se vždy alespoň jednou za 30 dní přihlásili pomocí svých pověření MSDN, jinak se úroveň funkcí sady Visual Studio sníží na úroveň zkušební verze. Sdílení přihlašovacích pověření je zakázáno.

20procentní sleva na Visual Studio pro partnery s kompetencí

Pokud chcete využít tuto nabídku:

  1. Musíte být členem programu Microsoft Partner Network a mít jednu nebo více aktivních kompetencí. Partneři s předplatným Action Pack nemají na využití této nabídky nárok.
  2. Kontaktujte svého místního prodejce nebo si prodejce ve své oblasti vyhledejte na online tržišti Microsoft Pinpoint.
  3. Vyžádejte si od místního prodejce speciální jednotku SKU pro Visual Studio. Tyto jednotky SKU jsou nabízeny v následujících multilicenčních programech společnosti Microsoft: Open License, Open Value a Open Value Subscription. Příslušné jednotky SKU jsou označené jako MPNCmptncyReq (Microsoft competency required, vyžadována kompetence Microsoft), což znamená, že nárok na jejich zakoupení mají jen partneři, kteří získali jednu nebo více kompetencí.

Produkt Úspora
Microsoft Visual Studio Ultimate with MSDN 20 procent
Microsoft Visual Studio Premium with MSDN 20 procent
Microsoft Visual Studio Test Professional with MSDN 20 procent
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 20 procent
Licence CAL pro Microsoft Visual Studio Team Foundation Server vázaná na zařízení 20 procent
Licence CAL pro Microsoft Visual Studio Team Foundation Server vázaná na uživatele 20 procent

Související materiály