Předplatná MSDN

Úplná nabídka pro vývojářeZískejte všechny nástroje, platformy a služby potřebné k úspěšnému vývoji a testování aplikací.

Co získáte

Výhody předplatných MSDN se liší podle konkrétního typu členství. Shrnuje je následující tabulka.

Typ členství
Komunita Předplatné Microsoft Action Pack1 Stříbrná kompetence Zlatá kompetence
Nelze použít 3 předplatná MSDN programu Microsoft Action Pack (zahrnuje Visual Studio Professional) 5 Microsoft Visual Studio Premium s předplatným MSDN 10 Microsoft Visual Studio Premium s předplatným MSDN

1Výhody předplatného služeb MSDN máte k dispozici v prvním roce prostřednictvím svého předplatného programu Microsoft Action Pack. Když své předplatné programu Action Pack prodloužíte, zachováte si přístup k sadě Visual Studio Professional za předpokladu, že splníte požadavky na opětovnou registraci. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce programu Action Pack.

Poznámka: Předplatná MSDN jsou licencována na úrovni uživatele. Podrobnosti naleznete na stránce Licencování MSDN.

Další předplatná pro vybrané kompetence

Počet licencí MSDN podle kompetence
Kompetence Počet licencí pro stříbrnou kompetenci Počet licencí pro zlatou kompetenci
Application Development 5 Microsoft Visual Studio Premium s předplatným MSDN 25 Microsoft Visual Studio Premium s předplatným MSDN
Application Lifecycle Management 1 Microsoft Visual Studio Ultimate s předplatným MSDN 5 Microsoft Visual Studio Ultimate s předplatným MSDN

Jak se předplatná MSDN pro partnery liší od placených předplatných

Srovnání předplatných
Zakoupená předplatná MSDN Předplatná MSDN nabízená v programu Partner Network
Interní nebo externí vývoj a testování Pouze interní vývoj a testování, žádné projekty pro externí zákazníky ani jiné aktivity přímo generující příjmy

Incidenty technické podpory MSDN

Žádné incidenty technické podpory MSDN. V rámci základních výhod programu Microsoft Partner Network je nicméně poskytována obecná technická podpora.
Přednostní podpora ve fórech MSDN Bez přednostní podpory ve fórech MSDN. V rámci základních výhod programu Microsoft Partner Network je nicméně poskytována obecná technická podpora.
Výhody ve Windows Store a Windows Phone Store (v závislosti na úrovni předplatného) Bez předplatného MSDN není k dispozici účet pro Windows Store ani Windows Phone Store. V rámci základních výhod programu Microsoft Partner Network jsou nicméně dostupné nabídky programu slev na systémy Windows Phone.
Licenční podmínky: Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) k předplatnému MSDN pro produkty zakoupené v maloobchodě nebo práva na používání produktů zakoupená v rámci multilicenčního programu společnosti Microsoft Licenční podmínky: Smlouva EULA k předplatným MSDN, jež nejsou určena k dalšímu prodeji a veškeré další smluvní podmínky vyplývající z účasti v programu Microsoft Partner Network

Omezení výhod

Počet předplatných MSDN, jež může partnerská organizace získat, je omezen, a to bez ohledu na základní výhody nebo počet dosažených kompetencí. Stanovené limity se uplatňují na úrovni jednotlivých zemí i celosvětově.

Limity pro předplatná MSDN
Úroveň předplatného MSDN Maximální počet předplatných pro partnery se stříbrnou kompetencí Maximální počet předplatných pro partnery se zlatou kompetencí
Microsoft Visual Studio Premium s předplatným MSDN 25 předplatných v jedné zemi, 75 celosvětově 50 předplatných v jedné zemi, 150 celosvětově
Microsoft Visual Studio Ultimate s předplatným MSDN* 5 předplatných v jedné zemi, 15 celosvětově 25 předplatných v jedné zemi, 75 celosvětově

*K dispozici pouze s kompetencí Application Lifecycle Management.

Postup přiřazení předplatných MSDN

Správce partnerského programu přiřazuje předplatná MSDN zaměstnancům prostřednictvím webu Partner Membership Center. Pokud jste správcem programu a potřebujete s postupem přiřazení předplatných MSDN uživatelům pomoci, nahlédněte do Příručky pro správce programu.

Software mohou používat pouze zaměstnanci, kteří mají aktivováno předplatné MSDN. Není možné přiřadit více předplatných, než organizace získala v rámci výhod programu Microsoft Partner Network.

Postup aktivace předplatného MSDN

Při aktivaci předplatného MSDN postupujte takto:

  1. Přesvědčte se, že vám bylo přiřazeno předplatné. Zjistíte to na kartě MSDN Subscriptions (Předplatná MSDN) na domovské stránce svého účtu na webu Partner Membership Center. Zkontrolujte, zda je správě zapsáno vaše jméno i příjmení a e-mailová adresa. Je třeba je zadat stejně jako ve vašem uživatelském profilu. Poznamenejte si také údaj Technical ID uvedený vedle vašeho jména.
  2. Přejděte na stránku Aktivovat předplatné a zadejte své jméno, příjmení, e-mailovou adresu a ID předplatitele MSDN (použijte identifikátor Technical ID ze svého profilu). Jestliže se zobrazí chyba, je to možná proto, že předplatné bylo přiřazeno nedávno a aktivace zatím není připravena. V takovém případě se na stránku vraťte následující den. V opačném případě zkontrolujte, zda vaše jméno, e-mailová adresa a ID předplatitele odpovídají údajům ve vašem profilu. Pokud se chyba bude zobrazovat i nadále, obraťte se na tým podpory programu Microsoft Partner Network.

Poznámka: Software jsou oprávněni používat pouze členové s aktivním předplatným. Jestliže používáte edice sady Visual Studio 2013 (Professional, Premium, Ultimate), je nutné, abyste se vždy alespoň jednou za 30 dní přihlásili pomocí svých pověření MSDN, jinak se verze sady Visual Studio změní na zkušební. Sdílení přihlašovacích pověření je zakázáno.

Související materiály